Ivančicko a Oslavansko je už v IDS

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) se od začátku prázdnin rozšířil o dalších jednadvacet obci na Ivančicku a Oslavansku a vzniklo pět nových tarifních zón. Obyvatelé této oblasti využívají nové linky, návaznosti a spojení a především sjednocenou jízdenku, na kterou mohou cestovat všemi druhy integrovaných dopravních prostředků, tedy vlaky Českých drah, regionálními autobusy či vozidly brněnské městské hromadné dopravy.

Od 1. července Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje obslouží 228 obcí, v nichž žije 642 tisíc obyvatel. Nově bylo zprovozněno osm nových autobusových linek a jedna linka byla prodloužena. Současně se prodloužily integrované železniční úseky, kdy je z brněnského hlavního nádraží možné dojet na jízdenku IDS JMK až do Kralic nad Oslavou na trati, označené jako S4, a na trati S41 pak do Moravského Krumlova, respektive Ivančic nebo Oslavan, řekl na tiskové konferenci ke spuštění tzv. 3B. etapy IDS JMK ředitel a jednatel společnosti KORDIS JMK Jaromír Holec.

Zavedením IDS JMK získají obyvatelé Ivančicka pro cestování řadu nových možností. Přímé vlaky, ať už z Ivančic, Tetčic nebo Zastávky u Brna, je dovezou přímo do centra jihomoravské metropole. Pokud směřují do severní a severovýchodní části města Brna, mohou využít autobusy projíždějící kolem bohunické nemocnice ukončené na Mendlově náměstí. Pro přestupy mezi autobusy vzájemně a vlaky jsou využity existující přestupní uzly zejména v Zastávce u Brna, Ivančicích a Tetčicích. Od příští změny železničních jízdních řádů se navíc předpokládá zvýšení počtu přímých vlaků z Ivančic do Brna.

Rád bych připomněl datum 1. ledna 2004, kdy jsme spustili první etapu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, a zároveň usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde bylo řečeno, aby se IDS rozšířil na území celého kraje. Dnes se spouští část třetí etapy, ale před sebou máme ještě dalších pět etap, které budou završeny rokem 2010, kdy by měl být dopravně integrován celý Jihomoravský k raj, dodal vedoucí odboru dopravy Jihomoravského kraje Jan Pavlíček. Současně potvrdil, že od letošního 1. září se předpokládá rozšíření lDS JMK na Židlochovicko.

Spuštění bude možné po dokončení přestupních terminálů v Modřicích a Žabčicích, které by se měly v brzké době začít stavět. Dále ke 4. březnu 2007 chystáme rozšíření IDS JMK na Boskovicko, Čímž bude dokončena integrace celé severní oblasti kraje.

Dlouhodobým cílem Jihomoravského kraje, Města Brna i koordinátora lDS JMK, společnosti KORDIS JMK, je zajistit veřejnou dopravu tak, aby jednotlivé druhy dopravních prostředků vzájemně spolupracovaly a tvořily tak přehledný a jednoduchý systém.

Základním předpokladem jeho fungování je systém provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji. Velký důraz je kladen na páteřní železniční dopravu, která umožňuje rychlý a bezkolizní příjezd do města Brna, potvrdil radní pro dopravu Jihomoravského kraje Jaroslav Pospíšil.

Koordinátor IDS JKM se snaží nepodceňovat informační kampaň pro obyvatele nově integrovaných oblastí. Do všech domácností jsme rozeslali informační letáky, kde obyvatele informujeme o změnách ve veřejné dopravě. Podrobné informace obdržely i všechny radnice v dotčených oblastech. Současně jsme vydali sedmitisícovou sérii pamětních jízdenek, díky nimž si obyvatelé nových oblastí mohli bez platně vyzkoušet veřejnou dopravu v prvních pěti dnech od zahájení provozu, potvrdil Jaromír Holec.

Železničář, 04. července 2006, Martin Harák