Smlouva zkoordinuje autobusy a vlaky v kraji

Brno. Na integrované dopravě na jižní Moravě se budou v příštím roce podílet organizovaněji i vlaky. Znamená to, že cestující budou moci nejen na časové jízdenky přesedat z autobusů na vlaky a naopak, ale všechny druhy spojů budou navazovat a cestujícím by neměly ujíždět „před nosem", jako tomu často bylo dosud.

Smlouvu s Českými drahami v pátek podepsali zástupci společnosti Kordis, která má jednotnou dopravu regionu na starost. Příští rok chce Kordis vybudovat centrální dispečink integrované dopravy. "Měl by převzít řízení dopravy na vybraných regionálních tratích. Cílem je zlepšení vzájemných návazností spojů, což je v současnosti problémem," uvedl ředitel Kordisu Jaromír Holec. Nad smlouvou zaplesají zejména obce, které jsou do systému veřejné dopravy zapojeny jen vlakovými spoji - například Nedvědice na Tišnovsku či Velké Popovice na Bměnsku.

Šéf krajského odboru dopravy Jan Pavlíček také chce, aby se jízdní řády regionálních spojů příliš neměnily. Smlouva s Jihomoravským krajem byla pro české dráhy teprve druhá v pořadí den po Praze. Integrovaný systém se v prosinci rozrostl o dalších dvacet obci na Vyškovsku. Celkem integrovanou dopravu zatím využívá dvacet dvě procenta jihomoravských měst a obci a počet má stoupat.

Rovnost, 27. prosince 2005