Hlavním úkolem IDS je zlepšit funkčnost veřejné dopravy

Problematika dopravy patří mezi základní a nejvýznamnější oblasti svěřené do zodpovědnosti krajů v rámci decentralizace veřejné správy. Kraje pečují jako vlastník o silnice II. a III. třídy a po zániku okresních úřadů je jejich úkolem zajistit dopravní obslužnost svého území.

Hlavní úkol vidí Jihomoravský kraj v udržení a zlepšování funkčnosti veřejné dopravy tak, aby uspokojovala potřeby obyvatel. Jde hlavně o dojíždění za prací, do škol, k lékaři, na úřady a další instituce. Cílem kraje je ve spolupráci se Statutárním městem Brnem, Českými drahami a autobusovými dopravci dosáhnout takové řešení, které by finanční prostředky na podporu dopravní obslužnosti využilo pro její zkvalitnění.

Jihomoravský kraj a Statutární město Brno založily společnost KORDIS, která kromě příprav a zajištění dopravní obslužnosti kraje pro rok 2004 připraví koncepci integrovaného dopravního systému (IDS). Využití kombinace mimobrněnských autobusových linek, městské hromadné dopravy (MHD) města Brna a železniční osobní dopravy přinese nejen rychlejší dopravu v nejzatíženějších oblastech, ale změní rovněž trasu mimobrněnských autobusů, které budou napojeny přímo na některé významnější vlakové zastávky. Jízdenka a tarif budou stanoveny tak, aby byly platné pro celou cestu cestujícícho z místa bydliště do cíle cesty. Upraveny musí být i jízdní řády tak, aby časové ztráty v přestupních uzlech byly minimální.

Podstatným efektem tohoto přístupu, zejména ve vztahu k Brnu, bude i ochrana životního prostředí a omezení autobusové a věřím i soukromé automobilové dopravy do centra města. Letos bude připravena první etapa IDS jako modelová pro další širší rozšíření. Že bude při zavádění IDS největším problémem dohoda o ekonomickém profitu všech dopravců na ceně společné jízdenky je nepochybné. Specializovaná společnost KORDIS by si s tímto problémem měla poradit. Pro zajímavost: za pracovní den v roce 2001 přijelo do Brna 206 000 lidí, z toho 140 000 auty a 66 000 autobusy a železnicí. V hromadné dopravě je trend trvale sestupný.

Vítáme náměty z řad občanů, obcí, podnikatelských subjektů a dalších, které nám umožní dopravní služby zkvalitnit. Budeme rádi, když je budete směřovat na KORDIS JMK, spol. s r. o., Renneská 1a, 639 00 Brno, neztratí se ani na Odboru dopravy JMK, ani u zástupců samosprávy kraje pro oblast dopravy. Je jimi z pověření Zastupitelstva JMK a Rady JMK autor tohoto příspěvku a z pověření Rady JMK její člen Jaroslav Pospíšil.

Rovnost, Jihomoravské listy, František Polách, 1. náměstek hejtmana,
27. února 2003