Žákovské jízdné již od 1. září

Jihomoravský kraj. Od 1. září se ruší dosavadní příspěvek na dopravu a plošně se zavádí žákovské jízdné. Tato změna se dotkne žáků a studentů cestujících integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje (IDS) i žáků a studentů využívajících neintegrovaných autobusů nebo vlaků. Pro oba případy je nutno pořídit si žákovský průkaz - doklad určený pro každého žáka, který dojíždí mimo místo svého bydliště do školy autobusem veřejné linkové dopravy nebo vlakem. Tiskopis žákovského průkazu je k dostání za l Kč v pokladnách železničních stanic nebo v prodejních střediscích autobusových dopravců. Existují dvě jeho varianty (pro děti do 15 let a pro studenty od 5 do 26 let), které se liší barevnou kombinací.

Po vyplnění údajů nalepte na průkaz fotografii a nechte jej ve své škole potvrdit. Následně navštivte opět prodejní středisko dopravce, který průkaz rovněž potvrdí a přelepí nestrhnutelnou přelepkou. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti (pro děti do l5 let postačuje rodný list nebo jakýkoliv oficiální průkaz s fotografií a razítkem vydavatele), Potvrzení žákovského průkazu stojí u Českých drah 40Kč, stejné ceny pravděpodobně zaplatíte i u autobusových dopravců.

Od 1..Září 2004 se v IDS JMK mění sortiment předplatních jízdenek. Snižují se ceny jízdenek pro děti do 15 let a nově se zavádějí výhodné měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky určené, pro studenty od 15 do 26 let při koupi předplatních jízdenek pro cesty mimo město Brno (Zóny 100 a 101) a Blansko (zóna 235) je nutné předložit žákovský průkaz. Žákovský průkaz potřebujete pouze pro první vydání předplatní jízdenky IDS ]MK, při nákupech, da1ších kupónů během ško1niho roku postačuje pouze průkazka vydaná k předplatní jízdence potvrzování Žákovského průkazu u dopravce a zakoupení předplatňí jízdenky IDS je možno provést současně.

Pro žáky a studenty cestující pouze v zónách 100, 101 a 235 (město Brno a Blansko) se dosavadní snížené ceny ani pravidla pro vydávání předplatních jízdenek, nemění. Stávající sortiment jednorázových jízdenek (jízdenek pro jednu cestu) a pravidla pro jejich vydávání se nemění též.

Mimo IDS JMK při jakékoli Cestě v úseku, pro který je vydán žákovský průkaz je po jeho předložení vydána žákovská jízdenka pro děti do 15 (sleva 62,5 % z obyčejného jízdného) nebo žákovská jízdenka pro žáky od 15 do 26 let (sleva 25 %z obyčejného jízdného). Uvedené slevy se vztahují i na předplatní jízdenky vydávané jednotlivými dopravci.

Doporučuji nechat si žákovské průkazy potvrzovat mimo železniční stanici Brno Hlavní nádraží, ušetříte tak čas stráveny ve frontách. Další informace o žákovském jízdném naleznete rovněž na http://www.idsjmk.cz. Hodněe štěstí v novém školním roce!

Rovnost, Jaroslav Pospíšil, člen Rady JMK, 26. srpna 2004