Změna se dotkne desítek obcí

První etapa budování jihomoravského integrovaného dopravního systému zahrne kromě města Brna ještě další stovku obcí v jeho okolí. Systém má umožnit s jedinou jízdenkou cestovat železnicí, ale i brněnskou městskou hromadnou dopravou a většinou linkových autobusů.

Představitelé společnosti Kordis JMK dnes poprvé starostům obcí představí návrh území, které by měl nový systém při svém startu pokrýt . „Při výběru obcí jsme vycházeli z jejich dosavadního dopravního napojení, ekonomických vazeb a dalších faktorů,“ uvedl ředitel Kordisu Jaromír Holec. Kromě Brna by tak měl systém zahrnout i města Adamov, Blansko, Kuřim, Modřice, Šlapanice a Tišnov. „Připravili jsme i harmonogram dalších kroků, a to jak v oblasti vlastní dopravy, tak pokud se týče tarifu, ekonomiky, provozu a informování veřejnosti,“ doplnil ředitel. Předpokládá, že postupně budou s návrhy seznamovat přímo v regionech.

V současné době dopravní specialisté zpracovávají pravidla pro stanovení jednotlivých tarifních pásem, určení druhů jízdenek a další detaily. Ačkoli by měl systém začít fungovat až od 1. ledna, již nyní je potřeba jednat například o značkovačích jízdenek a zainteresované instituce čekají i jednání o dalších úpravách.

„Stěžejní je výběr ekonomického modelu. Zatímco po dopravně-provozní stránce se již základní pravidla rýsují, bude nutné se dohodnout na postupu při rozdělování tržeb, užívání dotací a dalších podrobnostech,“ sdělil člen brněnské městské rady Josef Veselý, který je současně jednatelem společnosti Kordis.

„Nový systém musí být pro cestující jednoduchý a přehledný,“ připomíná první náměstek František Polách. Právě kraj společně s brněnskou radnicí stál u zrodu společnosti Kordis a je i jejím majoritním akcionářem. „Nyní musíme starosty seznámit s možnostmi, které systém nabízí, získat jejich podporu, Musíme je přesvědčit, že společně je prostředky možné využít lépe,“ řekl. Tempo jednání je podle něj poměrně rychlé. „Už v červnu musí být známy odrazové můstky pro sestavování jízdních řádů – a těmi budou časy odjezdů a příjezdů vlaků, už rovněž ovlivněné našimi požadavky,“ dodal.

Integrovaný dopravní systém by měl nejen sjednotit tarifní podmínky, ale také například zvýšit frekvenci spojů tím, že odstraní některé souběžné a nevytížené linky. Postupně by se do něj měly zapojit i další části Jihomoravského kraje, systém rozšiřování zohledňuje také možnost případné změny hranic kraje v oblasti Tišnovska.

Rovnost, Miloš Šenkýř, 21. března 2003