Holec: Obavy nejsou na místě

Příprava integrovaného dopravního systému v okolí Brna se setkala s odmítavým postojem zástupců několika obcí. Ředitel společnosti Kordis JMK Jaromír Holec, který koordinuje přípravu systému, však tvrdí, že jde především a nepochopení pravidel připravovaných změn.

Zejména starostové obcí v okolí Tišnova si stěžují na prodloužení jízdních časů do Brna. Dojde k takovým případům?

Integrovaný dopravní systém mimo jiné odstraní stav, kdy vede autobusová linka souběžně se železniční tratí a dochází tak ke zbytečnému vynakládání dotací z rozpočtu státu a kraje. Za ušetřené peníze posílíme frekvenci autobusových spojů. Lidé se podle všecho obávají především zdržení při přestupech mezi vlaky a autobusy v nově vybudovaných uzlech u velkých železničních stanic. O tom, aby se přesvědčili o skutečných časech strávených na cestě, však stačí nahlédnout do jízdních řádů, jež jsme poslali k připomínkám všem starostům. Například autobusová linka z Drásova do Úzkou ulici v Brně nyní jede v ranní špičce padesát minut. Po zavedení IDS bude pro cestující doba strávená na cestě kratší včetně doby přestupu z autobusu na vlak. U Drásova přitom zkrácení jízdní doby do Brna není tak markantní - v některých případech lidé ušetří i desítky minut.

Lidé však mají obavy právě z přestupních uzlů. Jak zajistíte, aby na sebe spoje navazovaly?

Jedním z pravidel nového systému, který budou muset řidiči pod sankcí dodržovat, je udržení návaznosti spojl. V principu lze říci, že na každý spoj budou v přestupní stanici navazovat spoje další, na sladění jejich odjezdu se u velkých nádraží budou podílet i výpravčí. Právě lepší koordinace umožní do mnoha obcí v okolí Brna přivést více autobusových spojů, přibude i autobusů jezdících o víkendech. Dalším pravidlem je minimální interval mezi jednotlivými spoji, který v průběhu pracovního dne nebude ve většině obcí delší než dvě hodiny.

Pro část obcí však bude změna znamenat větší zátěž pro obecní pokladnu. Proč?

Převzali jsme značně nerovné vztahy - zatímco v některých oblastech okresní úřady spoje vysoce dotovaly, jinde táž intenzita zatěžovala rozpočty obcí. Takový stav není spravedlivý. Nový systém proto vnese i sem nová pravidla, obce by měly přispívat devadesáti korunami na obyvatele. Pro občany se změna odrazí i na možnosti pořídit si výhodnější kombinace jízdenek. K vzestupu cen by prakticky nemělo dojít - uvedu to na příkladu Veverské Bítýšky. Tu bude s Brnem spojovat linka 303, která nahradí a rozšíří nynější autobus 103. Z obce přímo do centra Brna projedou lidé čtyři zóny, zaplatí tedy za plnou jízdenku 24 korun. V současnoti stojí autobus ČSAD ze zadní části Bítýšky do Bystrce 18 korun a dalších dvanáct korun za jízdenku MHD - cestující tedy ušetří šest korun za jízdu. Ještě výraznější úspory zaznamenají cestující, kteří budou používat předplatní jízdenky.

Jsou na tuto změnu vůbec připraveni dopravci a přestupní místa?

Největší změny nastanou u tišnovského a kuřimského nádraží. Obě nádraží se ještě letos dočkají oprav veřejných a hygienických prostor. Přestože hned při spuštění systému integrované dopravy nedojde sice například k tak často žádanému prodloužení podchodu pod kuřimským nádražím, troufám si říci, že dojde k výraznému zlepšení. Ostatně je třeba zdůraznit, že systém začne fungovat až 1. ledna 2004; do té doby nastane ještě mnoho dalších změn.

Kdy přiblížíte celý systém samotným cestujícím?

V současné době připravujeme rozsáhlou informační kampaň, kterou plánujeme na období od října do konce roku. V jejím průběhu seznámíme veřejnost se všemi podrobnostmi systému.

V rámci IDS by od 1. ledna 2004 cestující s jednou jízdenkou mohli cestovat vlakem, autobusy a městskou hromadnou dopravou. První etapa změn zahrne kromě Brna také města Adamov, Blansko, Kuřim Modřice, Šlapanice a Tišnov a 99 obcí v jejich okolí, navíc dvě sídla za hranicemi kraje - Velkou Bíteš na Vysočině a Rozstání na Olomoucku. Na dotování dopravy se mají společně podílet obce, kraj a stát. Integrovaný dopravní systém by měl nejen sjednotit tarifní podmínky, ale také například zvýšit frekvenci spojů tím, že odstraní některé souběžné a nevytížené linky. V současné době vrcholí jednání o podobě systému a o jízdních řádech, připraven již je také ceník a struktura jízdenek.

Rovnost, Miloš Šenkýř,
10. září 2003