Stovka dnů od rozjezdu IDS

Zítra, tedy 9. dubna 2004, přesně na Velký pátek, uplyne 100 dnů od zahájení provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) - je tu tedy dobrá příležitost k bilancování. Jak se nám svěřil Jaroslav Pospíšil, člen Rady JMK odpovědný za oblast dopravy, bylo to skutečně náročných 100 dnů.

- Jak vypadá oněch sto dnů z vašeho pohledu?
V politice bývá zvykem prvních 100 dnů respektovat jako období hájení. Náš systém byl však již od prvního dne podroben tvrdé, nesmlouvavé a často nespravedlivé kritice. Mnozí jej kritizovali bez toho, aby se seznámili s jeho základními principy i s jeho možnostmi. Podezřívali jej z nadržování některým druhům dopravy nebo lobbistickým skupinám. Jsem rád, že uplynulé dny potvrdily neopodstatněnost těchto útoků a že se IDS JMK po několika drobných úpravách stabilizoval v dobře fungující systém.

- Vychází toto tvrzení z konkrétních průzkumů?
Toto tvrzení mám podloženo jednoznačnými důkazy, které mi poskytují každodenní kontroly a průzkumy prováděné na všech provozovaných linkách. Absolutní většina plánovaných návaznosti funguje, autobusy i vlaky dodržují s vysokou přesnosti jízdni řády, dokonce i v kritizovaných přestupních uzlech se situace stabilizovala. Postupně jsou budovány nové jednotné zastávky, do autobusů se montují moderní informační zařízení a počty držitelů předplatních jízdenek se zvyšují. Předpovědi těch, kteří předvídali pokles počtu cestujících v důsledku zavedení nového systému, se nenaplnily. Svědčí o tom i to, že od počátku provozu jsme museli z důvodu vysokého vytížení autobusů již dvakrát přistoupit ke zvyšování počtu spojů prakticky v celém zaintegrovaném území.

- Chystají se další úpravy jízdních řádů, nebo jiné změny?
K prvním změnám v jízdních řádech došlo od počátku února, druhé úpravy jízdních řádů proběhIy od 28. března. Tento termín by se dal také považovat za definitivní tečku za spouštěním systému. Další změny jako reakce na podněty cestujících nebo obecních samospráv již budou jenom kosmetické. Pozitivní výsledky první stovky dní provozu IDS JMK však nebudou znamenat naši nečinnost. Existuje stále celá řada problémů, které cestujícím znepříjemňují život. Jsme si vědomi nedostatečné vybavenosti přestupních uzlů, některých problémů s tarifem i občasného nedodržování návaznosti. Proto Jihomoravský kraj ve spolupráci se společnosti KORDIS JMK připravuje projekt pro Získání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, které by měly pomoci při zvýšení kvality stávajících přestupních uzlů i při přípravě území, které by mělo být zaintegrováno v dalších etapách. Mělo by se jednat o částku 3,28 mil. euro, což v přepočtu představuje prostře kolem 100 milionů korun. V poslední době dostáván často otázku, kdy a kam se bude IDS JMK dále rozšiřovat. Otázka není předčasná, sami jsme si ji už položili, ale na ni neexistuje odpověď. Probíhají odborné diskuse, ale o území ani o termínu rozšíření není rozhodnuto. Naším cílem je, aby byly projekty potřebné k tomuto kroku připraveny kvalitně, abychom mohli postoupit na cestě k dosažení standardu, schválených zastupitelstvem JMK, a propojit celou jižní Moravu systémem pohodlných a kvalitních integrovaných linek.

Rovnost, 8. dubna 2004