Přípravy ceníku IDS vrcholí

Jeden z nejdůležitějších kroků při budování integrovaného dopravního systému v Brně a v jeho okolí je téměř hotov. Krajští radní schválili návrh ceníku jízdného.

Samotný dokument zahrnuje na šest desítek položek. „Brali jsme v úvahu pravidla dosavadních dopravců a vytvářeli jsme i ve vztahu k jízdnému systém, který by měl být maximálně přehledný,“ poznamenal krajský radní Jaroslav Pospíšil. Nejméně se změna dotkne Brňanů, pro něž bude systém podobný, jako znají dnes. Ostatních více než sto obcí v okolí Brna, které spadají do první etapy tvorby integrovaného dopravního systému, odborníci rozdělili do téměř tří desítek tarifních zón. Každou z nich tvoří vždy několik sousedních obcí.

Tarif počítá až na výjimky s přestupními jízdenkami, které umožní za dodržení stanovených pravidel využít služeb brněnského dopravního podniku, Českých drah a 13 soukromých autobusových společností, které se do systému zapojí. Radní slibují podrobnou informační kampaň. V ní společně se zástupci společnosti KORDIS JMK, která je hlavním koordinátorem veřejné dopravy v kraji, vysvětlí všechna pravidla nového systému i konkrétní výši cen. Z navrženého ceníku například vyplývá, že nejlevnější jízdenka autobusy mimo území města Brna bude stát šest korun a bude platit maximálně čtyři zastávky v jedné nebo dvou sousedních zónách. Rovněž nepřestupní desetiminutová jízdenka platná pro dvě zóny bude stát 8 korun a přestupní čtyřicetiminutová, platná pro dvě zóny, přijde na 13 korun.

V tomto okamžiku jednotliví dopravci přistupují ke společným pravidlům, který sjednotí systém. Podle Pospíšila vrcholí jednání s Českými drahami, protože právě ty by měly tvořit hlavní osu dopravy. „Vzájemnou koordinací spojů, které dosud jezdily nevytížené, můžeme uspořit peníze a například tak posílit dopravu do některých obcí,“ říká náměstek hejtmana František Polách.

Ředitel společnosti KORDIS JMK Jaromír Holec opakovaně uvedl, že nový systém podpořili ve všech 108 obcích zahrnutých do první etapy, připomínky starostů směřují spíše ke struktuře jízdního řádu. Změna od1. ledna 2004 zahrnuje kromě Brna také města Adamov, Blansko, Kuřim, Modřice, Šlapanice a Tišnov a 99 obcí v okolí, navíc pak dvě sídla za hranicemi kraje – Velkou Bíteš na Vysočině a Rozstání na Olomoucku.

Rovnost, Miloš Šenkýř,
7. července 2003