Rozšiřování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje pokračuje

Integrace veřejné hromadné dopravy, která byla zahájena začátkem loňského roku, dále pokračuje. Již skutečností je rozšíření IDS JMK od 1. července 2005 do stanice Popovice u Rajhradu a na nově zaintegrovanou linku adamovské městské dopravy.

Spuštění další fáze druhé etapy IDS JMK na Sokolnicku a Zbraslavsku se plánuje na konec prázdnin, přesněji od 1. září 2005. Pro správné fungování systému je však nezbytné dokončení výstavby přestupních terminálů před nádražími Sokolnice – Telnice a Zastávka u Brna. Souhrná cena obou staveb se pohybuje okolo 30 miliónů Kč a významnou část těchto prostředků, přibližně 20 milónů, poskytnou strukturální fondy Evropské unie. Na stavbách se nevyskytly dosud žádné závažnější problémy, termín jejich dokončení koncem srpna tedy platí.

Proces rozšiřování IDS JMK bude pokračovat i dále. Na programu zářijového zasedání Zastupitelstva JMK bude projednání projektu třetí etapy IDS. Práce na tomto projektu však teprve probíhají, s určitostí lze však říci, že hranice lze vymezit městy Bučovice a Vyškov, a obcemi Letnice, Dražovice, Podbřežice, Tučapy a Luleč.

S přibližujícím se datem integrace dalších území se začínají objevovat i námitky proti zvolenému dopravnímu řešení, jako jsou například protesty proti ukončení osobní dopravy na železniční trati Brno-Přerov v úseku Křenovice-Vyškov, kde bude železniční doprava nahrazena autobusovou. Trať Brno-Přerov je jednokolejná a v souběhu s dálnicí D1 to znemožňuje v uvedeném úseku integraci do IDS. V některých případech znamená zavedení IDS JMK významnou změnu pro cestující. Je ale nepochybné, že pro většinu zákazníků je integrovaná doprava přínosem proti předcházejícímu stavu. A jejich většina to také, až si na nový stav zvykne, uzná. Průzkumy spokojenosti tuto skutečnost potvrzují.

Ing. Jaroslav Pospíšil, Rovnost, 28. července 2005