Integrovaná doprava: Měsíc plný zmatků

Brno - Firmám zapojeným do integrovaného dopravního systému na Brněnsku, které nebudou dodržovat stanovená pravidla, hrozí až statisícové pokuty.

Představitelé kraje po zdrcující kritice obyvatel oznámili, že od února nehodlají trpět žádné odchylky od stanovených jízdních řádů. Za první čtyři dny však podle zaměstnanců firmy Kordis JMK, která má na dodržování pravidel. dohlížet, nedošlo k žádnému prokázanému porušení smluv. Dopravci a zejména jednotliví řidiči si dávají pozor," poznamenal pracovník Kordisu Květoslav Havlík. V následujících dnech by měla krajská rada projednat nejčastější problémy IDS, jejich vysvětlení a návrhy na řešení. "Sám jsem zadal k analýze několik nejčastějších stížnosti," poznamenal hejtman Stanislav Juránek, podle nějž mají v mnoha případech obyvatelé pravdu. Přechodné období ale skončilo. Je potřeba daná pravidla dodržovat a tam kde to není možné, navrhnout změny." Podle něj při tom na něko1ika místech narazili na nesoulad zákonů a vyhlášek, protože městské hromadné dopravy se týkají jiná pravidla než meziměstských linek.

Od obyvatel jižní Moravy chodí denně desítky připomínek a dotazů k integrované dopravě. „Za první dva týdny jsme jich vyřídili tři tisíce. Nyní se soustřeďují zejména do oblasti úprav jízdních řádů a cen jízdného v obcích, které byly původně součástí třetího pásma brněnského dopravního podniku,“Poznamenal Havlík. Krajský radní Jaroslav Pospíšil, který má dopravu na starosti, však připomíná, že bylo nutné stanovit jasná pravidla.“Nebylo možné, aby sousední obce měli naprosto rozdílné ceny jízdenek jen proto, že do některé z nich začala dříve jezdit městská hromadná doprava. Systém musí být nastaven jednotně, aby jedna obec nedoplácela na druhou.“ Zdůraznil.

Velkou část připomínek označují za logický důsledek změn i zaměstnanci firmy Kordis. „spokojení lidé se neozývají a podle našich průzkumů je nový systém pro většinu lidí výhodnější,“ poznamenává Havlík. Zavedení systému podle něj poznamenaly rozmary počasí, takže docházelo ke zpoždění jednotlivých spojů, jež navíc řídili nedostatečně proškolení řidiči. „Představitelé konkrétních dopravních společností odmítli nechat své zaměstnance proškolit – a teprve dodatečně to doháněli,“ připomíná Pospíšil.

Za nejdůležitější úkol pro nejbližší období označují zástupci kraje úpravy zastávek a přestupních uzlů, zejména ostrůvků a přechodu na silnici u obce Podolí, dále na konečné v Modřicích a v dalších místech. Podle hejtmana je potřeba učinit také změny, aby si mohli mimobrněnští zájemci kupovat předplatní jízdenky s delší dobou platnosti než jeden měsíc.“Počet těch lidí kteří o předplatní jízdenky zájem, je jednoznačným důkazem smyslu systému,“ tvrdí i hejtman Juránek.

Podle neoficiálních informací by mělo ještě na jaře dojít k dalším úpravám jízdních řádů a případnému posílení spojů.

Rovnost, Miloš Šenkýř, 5. února 2004