Pro integraci děláme, co můžeme

Brno Zastupitelé kraje minulý týden schválili záměr vybudovat první etapu integrovaného dopravního systému. Nejde o žádný konkrétní materiál, v němž by se daly najít informace o tom, jak bude systém vypadat. Podle člena dopravní komise rady Jihomoravského kraje a jednatele společnosti Kordis JMK Josefa Veselého jsou totiž zatím vymezeny pouze základní okruhy: dopravní, tarifní, ekonomické, technicko-provozní a informační. „Připravuje se projednávání záměru s dotčenými městy, obcemi a předpokládanými dopravci,“ uvedl Veselý.

* Jak spolupracuje při jeho tvorbě město Brno?
Na tvorbě tohoto projektu se Brno podílí právě prostřednictvím společnosti Kordis JMK a to spoluúčastí na krytí nákladů, spojených s vlastní činností společnosti.

* Kdy něco konkrétního pocítí obyvatelé kraje?
Mělo by to být už na začátku roku 2004. Budou integrovány dopravně ucelené oblasti tak, aby dalším rozšiřováním systému nemusela být výrazně měněna organizace dopravy v oblastech již dříve propojených. Nutnost vycházet od krajského města Brna je stanovena především tím, že se problém významným způsobem dotýká hlavně Brna, kam dojíždí významný počet lidí z příměstských oblastí. Integrovaný dopravní systém by měl propojit a sjednotit všechny druhy veřejné dopravy, aby se stal přitažlivějším pro lidi, kteří dnes do města dojíždějí auty. Cílem je minimálně udržet stávající poměr uživatelů veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy, případně docílit nárůstu uživatelů dopravy veřejné.

* A proč až v lednu 2004, když v některých městech a jejich okolí už to funguje několik let?
Kraj se do projektu zapojil téměř okamžitě po svém vzniku a vyzval Brno ke spolupráci. To byl zřejmě okamžik, který přišel ve vhodnou dobu, kdy město získalo partnera v jednání o systému. Původní okresní úřady nemohly být skutečným partnerem a organizátorem. Přestože v některých místech fungují integrované dopravní systémy již delší dobu, má Brno výhodu v tom, že může čerpat z pozitivních i negativních zkušeností těchto projektů.

MfD, (avo), 26. února 2003