S IDS JMK se mi jezdí lépe

Ke 4. březnu byl region Boskovicko začleněn do rozsáhlé sítě Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – ve zkratce IDS JMK. Toto rozšiřování v rámci Boskovicka však nebylo posledním. K další fázi totiž došlo 1. ledna 2007, kdy se k IDS JMK připojila oblast Náměště nad Oslavou. Celkově tak dopravní systém nyní pokrývá 336 obcí z 672, které zaujímá kraj Jižní Moravy. Proč vůbec k rozšíření docházelo?

Důvodů bylo několik. Za prvé cestující mají větší pohodlí, protože IDS JMK je vybudována tak, aby na sebe linky co nejvíce navazovaly, a lidé tak nemuseli čekat na další spoje. Může se také libovolně cestovat všemi autobusovými, trolejbusovými, tramvajovými a vlakovými spoji. Při nástupu se jen koupí (označí) jízdenka s příslušným počtem zón.

Velkou výhodou pro cestující je také jednotný tarif jízdného. Lidé jsou také o odjezdech lépe informováni, protože na větších autobusových nádražích byly vybudovány elektronické informační tabule a dopravní spoje si mohou vyhledat také na internetu.

Zápory jsou snad jen v tom, že starší občané jsou při svých cestách odkázáni na pomoc druhých když si neumí spoje vyhledat.

Když cestuji do školy, využívám linek 257 a 301. Až na malé výjimky se mi opravdu nestalo, e by řidiči na sebe navazujících spojů nečekali. I kdy jsou mezi linkami 257 a 301 třeba i 45 minutové čekací intervaly (Brno-Lysice, Lysice-Bedřichov), s IDS JMK se mi cestuje dobře. Obzvláště vděčná jsem tehdy, když autobus, který má přesnou dobu odjezdu, čeká pár minut na poslední opozdilce, jako jsem já, kteří někdy dobíhají.

Blanenský Deník, Pavla Koutná, červen 2007