Vedení linek a členění zón v IDS JMK
od 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

Vedení linek IDS JMK stav k 1.lednu 2005 - 300 kB PLÁN VEDENÍ LINEK A ČLENĚNÍ ZÓN V IDS JMK
Vedení linek IDS JMK v Brně stav k 20. prosinci 2004 - 589 kB PLÁN VEDENÍ LINEK A ČLENĚNÍ ZÓN NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA