Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Ketkovice

Od: 29.11.2021 23:00

Do: 1.12.2021 22:59

Linka 430 pojede v obci Ketkovice odklonem po místních komunikacích a obslouží přesunuté zastávky na začátku a na konci odklonové trasy od 30. 11. do 1. 12. 2021.

Změna zastávek:
Ketkovice je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice II/393 a MK vedoucí k ZŠ.
Ketkovice, kovárna je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice II/393 a MK vedoucí kolem MŠ.