Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Radostice, sokolovna

Od: 11.5.2021 6:30

Do: 18.9.2021 21:59

Zastávka Radostice, sokolovna je v obou směrech přesunuta do ulice Hlavní, přibližně na úroveň domů čp. 61 a 191.