Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka na lince 164 mezi Pohořelicemi a Cvrčovicemi

Od: 19.9.2022 6:00

Do: 30.9.2022 11:00

Linka 164 pojede mezi zastávkami "Pohořelice, nám." a "Cvrčovice" mezi Pohořelicemi a Cvrčovicemi obousměrně odklonem po souběžných komunikacích a ulicí Loděnická. Zastávky "Pohořelice, Tyršova" a "Cvrčovice, učiliště" budou přeloženy na objízdnou trasu.

Zastávky "Pohořelice, Tyršova" a "Cvrčovice, učiliště" budou v uvedenou dobu přeloženy na silnici Pohořelice - Loděnice takto:
Zastávka "Pohořelice, Tyršova" na ulici Loděnická z pohledu od centra Pohořelic za křižovatku s ulicí Cukrovarskou.
Zastávka "Cvrčovice, učiliště" u křižovatky s místní komunikací vedoucí kolem zahrady odborného učiliště v Cvrčovicích.