Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka v Rájci-Jestřebí

Od: 31.5.2022 22:00

Do: 30.9.2022 21:59

Od 1. 6. 2022 pokračuje další etapou výluka v Rájci - Jestřebí týkající se linek 234 a 235.

Linky 234 a 235 jsou odkloněny po místních komunikacích v Rájce-Jestřebí. Přestup mezi těmito linkami uskutečněn v přesunuté zastávce Rájec-Jestřebí, pošta v blízkosti nové okružní křižovatky.

Změna zastávek:
Rájec-Jestřebí, pošta přesunuta do ulice Jurkova v blízkosti nové okružní křižovatky.