Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávek ve Valticích

Od: 18.4.2022 22:00

Do: 18.10.2022 21:59

Linky 555, 571 a 585 budou obsluhovat zastávku "Valtice, aut. st." pro všechny směry v přesunuté poloze na ulici "Klášterní". Označník zastávky se bude nacházet na konci ulice Klášterní směrem k hlavní silnici I/40 a bude pouze jeden pro všechny linky najednou. Jednotlivé linky budou zastavovat za označníkem zastávky podle času přistavení, NELZE GARANTOVAT ZASTAVOVÁNÍ VŠECH LINEK U OZNAČNÍKU ZASTÁVKY V JEDNU CHVÍLI.

Prosím, sledujte pozorně, do jaké autobusové linky IDS JMK nastupujete, nemusí být vždy řazená jako první autobus!