Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jaký čas preferujete?
Zimní čas (ráno je dřív světlo, večer je dřív tma).
Letní čas (ráno je déle tma, večer je déle světlo).
Kdyby neměl být zaveden čas, který preferujete…
Chtěl bych raději střídání dvou časů než čas, který mi nevyhovuje.
Chtěl bych raději čas, který mi nevyhovuje, než střídání časů.
Co byste řekli na myšlenku, že by se ustavil čas posunutý o půl hodiny proti zimnímu času?
Je to dobrý nápad, preferoval bych ho.
Je to úplný nesmysl.
Celkem hlasovalo 1258 osob.

PŘEPRAVNÍ KONTROLA IDS JMK

Kontaktní telefon

Pokud vám i po prostudování pokynů na této stránce nebo na zadní straně Zápisu o provedené přepravní kontrole nebude problematika přepravní kontroly jasná, můžete v pracovní době využít telefonní číslo: +420 532 191 426.

Základní informace o přepravní kontrole

Pověřenou osobou je řidič, zaměstnanec dopravce ve stejnokroji a osoba, která se prokáže kontrolním průkazem IDS JMK nebo kontrolním odznakem. Pokud se prokáže kontrolním odznakem, na požádání předloží i kontrolní průkaz revizora.
Pověřená osoba je oprávněna:
 • dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy;
 • kontrolovat dodržování přepravní smlouvy cestujícím, zejména platnost jízdních dokladů; rozhodnout o způsobu kontroly jízdních dokladů.
 • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy cestujícího, pokud přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje.
Pověřená osoba s kontrolním odznakem je oprávněna:
 • uložit zaplacení přirážky k jízdnému (dále jen přirážky) cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; cestující bez platného jízdného dokladu je povinen po skončení přepravní kontroly na nejbližší zastávce vystoupit anebo si koupit platný jízdní doklad;
 • inkasovat přirážku v hotovosti proti potvrzení o platbě;
 • vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji uvedenými v dokladu vydaném příslušným správním orgánem, potřebnými pro vymáhání jízdného do místa kontroly a přirážky, pokud cestující nezaplatil na místě.
Odznak a průkaz revizora:
 • Modrým odznakem a průkazem se prokazují revizoři DPMB, kteří kontrolují linky 1-99 provozované DPMB.
 • Zeleným odznakem a průkazem se prokazují revizoři IDS JMK, kteří kontrolují ostatní linky IDS JMK a linky 1-99 provozované ostatními dopravci IDS JMK.

Výše přirážky k jízdnému

Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních přepravních podmínek činí 1500 Kč. Způsob úhrady přirážky stanovuje subjekt, který provádí přepravní kontrolu. Pokud cestující přirážku uhradí na místě v hotovosti nebo do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 800.
Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, že byl v době kontroly držitelem platné průkazky s kupónem, uhradí pouze poplatek ve výši 50 Kč; případné uhrazené jízdné se nevrací.

Jak uhradit pokutu obdrženou v městské dopravě v Brně

Přirážku k jízdnému a jízdné je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na doplatkové pokladně DPMB na Novobranské 18 (1. patro). Sankci je možné uhradit i přes e-shop.

Jak uhradit pokutu obdrženou v regionálních autobusech IDS JMK

Úhrada jízdného a přirážky k jízdnému je možná výhradně převodem na účet KORDIS JMK, a.s., č. ú. 43-2427980297/0100.
Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedení přepravní kontroly (sedmimístné číslo vpravo nahoře). Specifickým symbolem je datum narození. Konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet KORDIS JMK, a.s. Pro platbu lze použít i poštovní poukázku typu A.
Nemá-li cestující při kontrole u sebe platnou průkazku s kupónem, ale do pátého pracovního dne ode dne kontroly se jí prokáže v sídle společnosti KORDIS JMK, a.s., Nové sady 30, Brno, uhradí pouze částku 50 Kč. Prokázání se platným jízdním dokladem a úhrada v hotovosti je možná výhradně po předchozí dohodě prostřednictvím emailu: info@kordis-jmk.cz nebo telefonicky na čísle: +420 532 191 426. Uvedené kontakty lze využít i pro případné připomínky cestujících, které lze uplatnit do 5 pracovních dní ode dne kontroly.
Návod na vyplnění složenky:
Přepravní kontrola firmy ASAD - Jiří Sladký

Revizorký odznak firmy ASAD Přepravní kontrolu provádí také firma ASAD - Jiří Sladký. Kontaktovat ji můžete na emailové adrese prepravni.kontrola@seznam.cz nebo na tel. čísle 774 189 000.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy ASAD - Jiří Sladký, nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.

Dopravci u kterých může provádět kontrolu ASAD - Jiří Sladký:
 • BORS Břeclav, a.s.
 • ZDS PSOTA, spol. s r.o.
 • Břežanská dopravní společnost s r.o.
 • BK BUS, s.r.o.
 • ČAD Blansko, a.s.

Přepravní kontrola firmy ČSAD INGSPED PRAHA a.s.

Revizorký odznak firmy INGSPED Přepravní kontrolu provádí také firma ČSAD INGSPED PRAHA a.s. Kontaktovat ji můžete na emailové adrese : ingsped.brno@seznam.cz nebo na tel. čísle 605 235 219.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy ČSAD INGSPED PRAHA a.s., nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.

Přepravní kontrola Vyškov

Revizorký odznak firmy Přepravní kontrola Vyškov Přepravní kontrolu provádí také firma Přepravní kontrola Vyškov. Kontaktovat ji můžete na emailové adrese : pk.vyskov@seznam.cz nebo na tel. čísle 702683692.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy Přepravní kontrola Vyškov, nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 23. 12. 2018.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SubNodes


SOLEZ
PERIPHERAL ACCESS
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje