Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Železniční výluka Břeclav - Mikulov - Novosedly

From: 5/24/21 6:50 AM

To: 5/25/21 12:35 PM

V pondělí a úterý 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 8:50 hod. do 14:35 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Novosedly nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS8. V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez návaznosti naautobusy náhradní dopravy.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st";
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a  v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Mikulov, žel. st."
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK "Březí"
• Dobré Pole - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Dobré Pole"
• Novosedly - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Novosedly" a u nádražní budovy.