Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Pražákova

From: 8/31/20 10:00 PM

To: 11/18/20 10:59 PM

Vzhledem k postupu stavebních prací bude od 1. září 2020 do ukončení prací (předpoklad do 18. listopadu 2020) přeložena zastávka Pražákova pro linku 50 (obsluhována pouze ve směru do Bystrce), a to přibližně o 140 metrů vzad (před restauraci Valoria).