Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Terminál Kuřim - další etapa

From: 11/15/22 8:00 PM

To: 12/18/22 10:59 PM

Vážení cestující,

od 15. 11. 2022 od 21. hodin pokračuje další etapou rekonstrukce přestupního terminálu v Kuřimi.

Všechny linky (vyjma noční linky N91) přijíždějící do terminálu Kuřim, žel.st. jsou vedeny ul. Zahradní, Třebízského a Farského k bývalému stanovišti č. 2.

Linka N91 je v úseku Kuřim, sokolovna - Kuřim, kulturní dům (resp. Kuřim, Popkova) vedena obousměrným odklonem ul. Tyršova a Legionářská přímo k zastávce Kuřim, kulturní dům, čímž zcela vynechá terminál Kuřim, žel.st. (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Tyršova na hlavní silnici II/385). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. Garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 jsou nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům (resp. Kuřim, Popkova pro směr do Brna).

Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st.

Změna zastávek:
Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:
na odjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku, v prostoru bývalého nástupiště č. 2) jsou přesunuty následující linky:
311 směr Tišnov;
312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;
výstupní zastávka pro končící spoje;

na odjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (za přechodem pro chodce, přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
71 směr Brno, Královo Pole;
310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
310 směr Kuřim, Podlesí;
302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;

na odjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
152 směr Blansko;
162 směr Boskovice;
302 směr Brno, Bystrc;
313 směr Lysice;

do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Brna) vlevo za křižovatkou s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
N91 směr Kuřim, TE;

do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Tišnova) vpravo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
N91 směr Brno, hlavní nádraží.