Žákovské jízdné v zónách
100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740 nebo 900

Pro děti a studenty dojíždějící každodenně do škol v rámci města Brna (tj. zón 100 a 101), města Adamova (tj. zóny 225), města Blanska (tj. zóny 235), města Břeclavi (tj. zóny 575), města Hodonína (tj. zóny 900), města Kyjova (tj. zóny 675), města Mikulova (tj. zóny 571) nebo města Vyškova (tj. zóny 740), jsou zavedeny výhodné měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky. Ve městě Brně existují i roční jízdenky. Pro zakoupení těchto předplatních jízdenek je zapotřebí provést následující úkony:

1. OSOBY OD 6 DO 18 LET - DĚTI A STUDENTI

cudlik Při výdeji předplatní jízdenky pro tarifní zóny 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740 nebo 900 musí žadatel předložit fotografii a jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo. Osoby starší 15 let musí předložit doklad totožnosti.

cudlik Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Přitom průkazka pro daný školní rok platí vždy ode dne vydání do 30. září. Pokud si dítě koupí měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce září, může s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 30. září. Pak průkazka ztrácí platnost. Jakmile si ale pořídí novou průkazku k předplatní jízdence, může ji pouze vyměnit a cestovat dále.

V případě, kdy platnost kupónu je delší než platnost průkazky IDS JMK a kód kupónu je odlišný od kódu nově vydané průkazky, je cestující do doby konce platnosti kupónu při kontrole jízdních dokladů povinen předkládat současně původní i novou průkazku!


2. OSOBY OD 18 DO 26 LET - STUDENTI

cudlik Při výdeji průkazky s kupónem pro tarifní zóny 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740 nebo 900 musí žadatel předložit průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým je:
cudlik průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
cudlik průkaz studenta brněnské vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších přdpisů);
cudlik potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy. Potvrzení o studiu je běžný formulář, jako vydává škola pro řadu jiných účelů.

cudlik Na studentskou zlevněnou průkazku nemají nárok účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, a všichni studenti starší 26 let.

cudlik Student, který z jakýchkoliv důvodů zanechal studia nebo je přerušil, nesmí studentskou zlevněnou průkazku dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci.

cudlik Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Přitom průkazka pro daný školní rok platí vždy ode dne vydání do 30. září. Pokud si např. student koupí měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce září, bude moci s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 30. září. Pak průkazka ztrácí platnost. Jakmile si ale pořídí novou průkazku k předplatní jízdence, může ji pouze vyměnit a cestovat dále.

V případě, kdy platnost kupónu je delší než platnost průkazky IDS JMK a kód kupónu je odlišný od kódu nově vydané průkazky, je cestující do doby konce platnosti kupónu při kontrole jízdních dokladů povinen předkládat současně původní i novou průkazku!


Zpět na žákovské jízdné