Žákovské jízdné pro denní dojíždění přes zóny, z nichž alespoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235 nebo 740.

Pro děti a studenty dojíždějící každodenně do škol přes zóny, nichž alespoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235 nebo 740, jsou zavedeny výhodné měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky. Pro jejich zakoupení je zapotřebí provést následující úkony:

cudlik Obstarat si dvě fotografie (např. vytištěné z počítače) - jedna bude určena pro žákovský průkaz, druhá pro předplatní jízdenku IDS JMK.

cudlik Zakoupit si nevyplněný žákovský průkaz - např. na železničních stanicích nebo v prodejnách autobusových dopravců. Existují dvě verze průkazu - jedna verze je pro věk do 15 let a druhá pro věk od 15 do 26 let. Škola může žákovské průkazy zakoupit hromadně a následně předat studentům.

cudlik Potvrdit si žákovský průkaz ve škole - škola potvrdí, že dotyčná osoba je jejím žákem. Za účelem vydání předplatní jízdenky IDS JMK doporučujeme ve všech případech potvrdit, že žák dojíždí denně.

cudlik Vepsat do příslušné kolonky na průkazu místo bydliště.

cudlik Potvrdit si žákovský průkaz u dopravce - např. na železniční stanici, v prodejně autobusového dopravce. K potvrzení je potřeba buď doklad totožnosti nebo u dětí do 15 let rodný list nebo pas.

cudlik Během potvrzování žákovského průkazu u dopravce je možné si rovnou zakoupit předplatní jízdenku IDS JMK. Při její koupi je zapotřebí nahlásit, pro které zóny IDS JMK má jízdenka platit. Po předložení žákovského průkazu je možné omezený sortiment předplatních jízdenek kupovat i na mimobrněnských poštách.

Dopravce v souladu s Cenovým výměrem Ministerstva financi potvrdí žákovský pouze v tom případě, že místo trvalého bydliště uvedené v dokladu totožnosti je identické s místem, odkud student do školy dojíždí. Pokud se uvedená místa neshodují, je zapotřebí získat úřední potvrzení o skutečném bydlišti. Cenový výměr MF nestanovuje, kde toto potvrzení vydává. Podle našeho názoru jej mohou vydat obce. Nejedná se o potvrzení o přechodném pobytu, ale o potvrzení o skutečném bydlišti.Zpět na žákovské jízdné