Žákovské jízdné v zónách
100, 101, 225, 235 nebo 740

Pro děti a studenty dojíždějící každodenně do škol v rámci města Brna (tj. zón 100 a 101), města Adamova (tj. zóny 225), města Blanska (tj. zóny 235) nebo města Vyškova (tj. zóny 740), jsou zavedeny výhodné měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky. Ve městě Brně existují i roční jízdenky. Pro zakoupení těchto předplatních jízdenek je zapotřebí provést následující úkony:

1. OSOBY OD 6 DO 18 LET - DĚTI A STUDENTI

cudlik Při výdeji předplatní jízdenky pro tarifní zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740 musí žadatel předložit fotografii a jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo. Osoby starší 15 let musí předložit doklad totožnosti.

cudlik Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Přitom průkazka pro daný školní rok platí vždy ode dne vydání do 30. září. Pokud si dítě koupí měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce září, může s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 30. září. Pak průkazka ztrácí platnost. Jakmile si ale pořídí novou průkazku k předplatní jízdence, může ji pouze vyměnit a cestovat dále.

V případě, kdy platnost kupónu je delší než platnost průkazky IDS JMK a kód kupónu je odlišný od kódu nově vydané průkazky, je cestující do doby konce platnosti kupónu při kontrole jízdních dokladů povinen předkládat současně původní i novou průkazku!


2. OSOBY OD 18 DO 26 LET - STUDENTI

cudlik Při výdeji průkazky s kupónem pro tarifní zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740 musí žadatel předložit průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým je:
cudlik průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
cudlik průkaz studenta brněnské vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších přdpisů);
cudlik potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy. Potvrzení o studiu je běžný formulář, jako vydává škola pro řadu jiných účelů.

cudlik Na studentskou zlevněnou průkazku nemají nárok účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, a všichni studenti starší 26 let.

cudlik Student, který z jakýchkoliv důvodů zanechal studia nebo je přerušil, nesmí studentskou zlevněnou průkazku dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci.

cudlik Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Přitom průkazka pro daný školní rok platí vždy ode dne vydání do 30. září. Pokud si např. student koupí měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce září, bude moci s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 30. září. Pak průkazka ztrácí platnost. Jakmile si ale pořídí novou průkazku k předplatní jízdence, může ji pouze vyměnit a cestovat dále.

V případě, kdy platnost kupónu je delší než platnost průkazky IDS JMK a kód kupónu je odlišný od kódu nově vydané průkazky, je cestující do doby konce platnosti kupónu při kontrole jízdních dokladů povinen předkládat současně původní i novou průkazku!


Zpět na žákovské jízdné