Prázdninové slevy pro děti a studenty

I o prázdninách mají děti a studenti možnost cestovat s IDS JMK za výhodné předplatní jízdenky. Jsou pro to stanoveny následující podmínky:

cudlik Děti a studenti, kteří již s IDS JMK pravidelně jezdili a mají tedy průkazku k předplatní jízdence IDS JMK, si mohou v průběhu měsíců července i srpna dále kupovat zlevněné kupóny pro stejné zóny jako dosud.

Průkazka k předplatní jízdence pro děti a studenty platí 13 měsíců od počátku daného školního roku (za který se považuje 1. září) - platí tedy do 30. září.

Se stávající průkazkou si můžete až do konce září zakoupit nový předplatní kupón. Během září máte dostatek času na vyřízení nové průkazky IDS JMK pro daný školní rok.

Pokud bude vaše nová průkazka určena k cestování pouze v zónách 100 + 101, 225 nebo 235 postačuje doložit věk menší než 18 let. Starší studenti předloží ISIC kartu, která se uznává do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jejího vydání nebo prolongace. Rovněž lze předložit průkaz studenta nebo žákovský průkaz. Pro průkazku určenou k cestování i v jiných zónách než 100, 101, 225, 235 nebo 740 je zapotřebí vždy předložit oveřený žákovský průkaz pro daný školní rok.

Pozor! Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka IDS JMK. Pokud si např. koupíte měsíční kupón ještě na starou průkazku např. za začátku září, budete moci s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 30. září. Pak vaše průkazka ztrácí platnost. Jakmile ale získáte potvrzení o studiu, případně nový žákovský průkaz, můžete si ihned pořídit novou průkazku k předplatní jízdence, vyměnit ji za starou a cestovat dále.

V případě, kdy platnost kupónu je delší než platnost průkazky IDS JMK a kód kupónu je odlišný od kódu nově vydané průkazky, je cestující do doby konce platnosti kupónu při kontrole jízdních dokladů povinen předkládat současně původní i novou průkazku!

cudlik Děti a studenti, kteří IDS JMK během školního roku nevyužívali, mají o prázdninách možnost zakoupení zlevněných předplatních jízdenek pouze pro zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740

Děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) musí při výdeji průkazky a předplatního kupónu předložit rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.

Studenti od 15 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), kteří chtějí předplatní jízdenky pouze pro zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740, při výdeji průkazky předloží pouze doklad totožnosti.

Studenti od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) při výdeji průkazky musí předložit průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým je:
- průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
- průkaz studenta vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem v Brně;
- potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy;
- Žákovský průkaz" dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.

cudlik Slevy na jednorázové jízdenky a to ani ve formě Univerzálních žákovských jízdenek nejsou pro žáky a studenty o prázdninách zavedeny. Děti to 15 let však mohou využívat běžné zlevněné jednorázové jízdenky, které stojí přibližně polovinu základního jízdného. Pokud je jim více než 10 let, musí se prokazovat oficiálním dokladem s fotografií a datem narození (např. průkazkou IDS JMK), kterým doloží svůj věk.


Zpět na žákovské jízdné cudlik