Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 01. 2008 do 28. 06. 2008

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK
SEZNAM ZASTÁVEK A OBCÍ DLE ZÓN
VARIANTY ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK
VARIANTY DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK
ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ
KDE LZE ZAKOUPIT PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
ZAŘAZENÍ RYCHLÍKŮ DO IDS JMK

INFORMACE PRO RŮZNÉ SKUPINY CESTUJICÍCH:
Kombinace jízdních dokladů
Výhodné cestování pro seniory do 70 let
Cestování s průkazkou ZTP a ZTP/P
Cestování s dětmi a přeprava zavazadel
Univerzální jízdenka
Univerzální žákovská jízdenka
Přepravní kontrola