Žákovské jízdné v zónách
100, 101, 225, 235 nebo 740

Pro děti a studenty dojíždějící každodenně do škol v rámci města Brna (tj. zón 100 a 101), města Adamova (tj. zóny 225), města Blanska (tj. zóny 235) neb města Vyškova (tj. zóny 740), jsou zavedeny výhodné měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky. Pro jejich zakoupení je zapotřebí provést následující úkony:

1. OSOBY OD 6 DO 15 LET - DĚTI

cudlik Při výdeji předplatní jízdenky pro tarifní zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740 musí žadatel předložit podobenku a jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.

cudlik Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Přitom průkazka pro daný školní rok platí vždy ode dne vydání do 31. srpna daného školního roku. Pokud je k této průkazce vydán čtvrtletní kupón, prodlužuje se její platnost až do 30. září. Pokud si např. dítě koupí měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce srpna, bude moci s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 31. srpna. Pak průkazka ztrácí platnost. Jakmile si ale pořídí novou průkazku k předplatní jízdence, může ji pouze vyměnit a cestovat dále.

cudlik Doporučujeme, abyste si do konce měsíce září zakoupili u Českých drah na starou průkazku čtvrtletní předplatní kupón a po vydání nové průkazky pro školní rok 2005 / 2006 pouze průkazky v průběhu září vyměnili.


2. OSOBY OD 15 DO 26 LET - STUDENTI

cudlik Při výdeji průkazky s kupónem pro tarifní zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740 musí žadatel předložit průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým je:
cudlik průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
cudlik průkaz studenta brněnské vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších přdpisů);
cudlik potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy. Potvrzení o studiu je běžný formulář, jako vydává škola pro řadu jiných účelů.

cudlik Na studentskou zlevněnou průkazku nemají nárok účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, a všichni studenti starší 26 let.

cudlik Student, který z jakýchkoliv důvodů zanechal studia nebo je přerušil, nesmí studentskou zlevněnou průkazku dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci.

cudlik Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Přitom průkazka pro daný školní rok platí vždy ode dne vydání do 31. srpna daného školního roku. Pokud je k této průkazce vydán čtvrtletní kupón, prodlužuje se její platnost až do 30. září. Pokud si např. student koupí měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce srpna, bude moci s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 31. srpna. Pak průkazka ztrácí platnost. Jakmile si ale pořídí novou průkazku k předplatní jízdence, může ji pouze vyměnit a cestovat dále.

cudlik Studentům, kteří se dostavují k zápisu až v polovině září a teprve potom mohou získat potvrzení o studiu, doporučujeme, aby si do konce měsíce září zakoupili u Českých drah na starou průkazku čtvrtletní předplatní kupón a po vydání nové průkazky pro školní rok 2005 / 2006 pouze průkazky v průběhu září vyměnili.

cudlik Studenti starší 15 let nemusí vyplňovat a odevzdávat speciální žádanku o poskytnutí zlevněné jízdenky. K výdeji zlevněné průkazky postačuje předložení průkazu totožnosti a jednoho z dokladů o studiu dle bodu 2.


Zpět na žákovské jízdné