Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 04. 03. 2007 do 31. 12. 2007

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK
SEZNAM ZASTÁVEK A OBCÍ DLE ZÓN
VARIANTY ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK
ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ
KDE LZE ZAKOUPIT PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
ZAŘAZENÍ RYCHLÍKŮ DO IDS JMK