Žákovské jízdné na linkách nezařazených do IDS JMK
Pro žáky dojíždějící z místa svého bydliště do školy jsou zavedeny jízdenky pro žáky do 15 let (sleva 62,5 % z běžného jízdného) a pro žáky od 15 do 26 let (sleva 25 % z běžného jízdného). Při koupi těchto jízdenek se musí cestující vždy prokázat Žákovským průkazem. Všichni žáci a studenti, kteří dojíždějí do školy z jiné obce musí provést následující úkony:

Obstarat si fotografii určenou pro Žákovský průkaz.

Zakoupit si nevyplněný Žákovský průkaz - např. na železničních stanicích nebo v prodejnách autobusových dopravců. Existují dvě verze průkazu - jedna verze je pro věk do 15 let a druhá pro věk od 15 do 26 let. Škola může žákovské průkazy zakoupit hromadně a následně předat studentům.

Potvrdit si Žákovský průkaz ve škole - škola potvrdí, že je dotyčná osoba jejím žákem. Škola potvrdí, jestli žák dojíždí denně nebo nikoliv.

Vepsat do příslušné kolonky na průkazu místo bydliště.

Potvrdit si Žákovský průkaz u dopravce - např. na železniční stanici, v prodejně autobusového dopravce. K potvrzení bude potřeba buď doklad totožnosti nebo u dětí do 15 let rodný list nebo pas.

Při zakupování zlevněných jízdenek pro žáky do 15 let a žáky od 15 do 26 let je nutné se vždy prokázat Žákovským průkazem.


Zpět na žákovské jízdné