Prázdninové slevy pro děti a studenty

I o prázdninách mají děti a studenti možnost cestovat s IDS JMK za výhodné předplatní jízdenky. Jsou pro to stanoveny následující podmínky:

Děti a studenti, kteří již s IDS JMK pravidelně jezdili a mají tedy průkazku k předplatní jízdence IDS JMK pro školní rok 2004/2005, si mohou v průběhu měsíců července i srpna dále kupovat zlevněné kupóny pro stejné zóny jako dosud.

Průkazka k předplatní jízdence pro děti a studenty vydaná pro školní rok 2004 / 2005 totiž platí až do 31. srpna 2005. Pokud je k ní vydán čtvrtletní kupón, pak platí až do 30. září 2005.

To znamená, že se stávající průkazkou můžete až do konce srpna zakoupit nový předplatní kupón prodávaný v klouzavém tarifu u Českých drah nebo na poště. Případně si můžete pořídit kupóny Dopravního podniku pro měsíce červenec nebo srpen nebo celé čtvrtletí červenec - září.

Pokud byste si chtěli zakoupit kupón až 1. září nebo později, musíte si současně pořídit novou průkazku pro děti a studenty vydanou pro školní rok 2005 / 2006. Pokud bude tato průkazka určená k cestování pouze v zónách 100+101, 225 nebo 235 postačuje předložit odpovídající doklad o studiu nebo doložit věk menší než 15 let. Pro průkazku určenou k cestování i v jiných zónách než 100, 101, 225, 235 nebo 740 je zapotřebí předložit navíc oveřený Źákovský průkaz pro nový školní rok.

Pozor! Po celý rok platí základní pravidlo: Platný jízdní doklad má jenom ten, komu platí současně jak kupón tak i průkazka k předplatní jízdence. Pokud si např. koupíte měsíční kupón ještě na starou průkazku např. v polovině měsíce srpna, budete moci s tímto kupónem a průkazkou cestovat pouze do 31. srpna. Pak vaše průkazka ztrácí platnost. Jakmile ale získáte potvrzení o studiu, případně nový Žákovský průkaz, můžete si ihned pořídit novou průkazku k předplatní jízdence, vyměnit ji za starou a cestovat dále.

Studentům, kteří se dostavují k zápisu až v polovině září a teprve potom mohou získat Žákovský průkaz nebo potvrzení o studiu, doporučujeme, aby si do konce měsíce září zakoupili u Českých drah na starou průkazku čtvrtletní jízdenku a po vydání nové průkazky pro školní rok 2005 / 2006 pouze průkazky v průběhu září vyměnili.

Děti a studenti, kteří IDS JMK během školního roku nevyužívali, mají o prázdninách možnost zakoupení zlevněných předplatních jízdenek pouze pro zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740

Děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) musí při výdeji průkazky a předplatního kupónu předložit rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.

Studenti od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) při výdeji průkazky musí předložit průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým je:
- průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
- průkaz studenta vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem v Brně;
- potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy;
- Žákovský průkaz" dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.

Děti a studenti, kteří IDS JMK během školního roku nevyužívali, mají o prázdninách možnost zakoupení zlevněných předplatních jízdenek pouze pro zóny 100 + 101, 225, 235 nebo 740

Děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) musí při výdeji průkazky a předplatního kupónu předložit rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.

Slevy na jednorázové jízdenky a to ani ve formě Univerzálních žákovských jízdenek nejsou pro žáky a studenty o prázdninách zavedeny. Děti to 15 let však mohou využívat běžné zlevněné jednorázové jízdenky, které stojí přibližně polovinu základního jízdného. Pokud je jim více než 10 let, musí se prokazovat oficiálním dokladem s fotografií a datem narození (např. průkazkou IDS JMK), kterým doloží svůj věk.


Zpět na žákovské jízdné