Rychlíky v IDS JMK

V jízdním řádu 2005 / 2006 jsou do IDS JMK zařazeny všechny rychlíky na následujících tratích:

Trať 260 (linka S2) v úseku Brno hl.n. - Blansko

Trať 300 (linka R7) v úseku Brno hl.n. - Vyškov na Moravě

V zaintegrovaných rychlících platí veškeré jízdní doklady IDS JMK (tzn. předplatní nepřenosné, předplatní přenosné, jednorázové a Univerzální jízdenky) včetně samostatně použitých jednorázových nepřestupních jízdenek (s platností na 10 minut; ve vlacích ČD 30 minut, max. 2 zastávky) a Univerzálních jízdenek postavených na roveň nepřestupní jízdenky.