Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 09. 2006 do 31. 12. 2006

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK
SEZNAM ZASTÁVEK A OBCÍ DLE ZÓN (od 1. září 2006)
VARIANTY ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK
ZAVÁDĚNÍ KLOUZAVÉHO TARIFU V DPMB
ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ
KDE LZE ZAKOUPIT PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
ZAŘAZENÍ RYCHLÍKŮ DO IDS JMK