Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 07. 2006 do 31. 08. 2006

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK
SEZNAM ZASTÁVEK A OBCÍ DLE ZÓN
VARIANTY ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK