Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 09. 2005 do 10. 12. 2005

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK
SEZNAM ZASTÁVEK A OBCÍ DLE ZÓN
VARIANTY ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK