Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 07. 2005 do 31. 08. 2005

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK