Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 09. 2004 do 30. 06. 2005

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK