Tarif a přepravní podmínky IDS JMK
platné od 01. 01. 2004 do 31. 08. 2004

CENÍK JÍZDNÉHO IDS JMK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU IDS JMK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK