Vytvoření nového účtu

Je vyžadována minimální délka hesla 6 znaků.

 Všeobecné podmínky pro používání aplikace IDS JMK POSEIDON a Smluvní přepravní podmínky IDS JMK najdete na http://www.idsjmk.cz/cenik/VPP.pdf.