Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jako spoje na zavolání bývají označovány spoje, které jsou uvedeny v jízdním řádu, ale jedou jen tehdy, když si je cestující předem objedná. Jaký je váš osobní postoj k takovým spojům?
Nijak mi nevadí, když bude potřeba, tak si spoj objednám.
Takové spoje považuji za nejisté, ale v nejhoším si je objednám.
Takovým spojům nedůvěřuji a budu se snažit se jim vyhnout.
Kdybyste měli využít spoj na zavolání, jak byste jej objednával nejraději?
Telefonicky
Přes stolní počítač
Pomoci mobilní aplikace
Nemám vyhraněný způsob.
Nechci si žádné spoje objednávat.
Jak dlouho před časem odjezdu byste byl ochoten si spoj na zavolání objednat?
Méně než 30 minut
30 minut až 1 hodina
Více než 1 hodina
Nevím, nechci spoje objednávat.
Celkem hlasovalo 1768 osob.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018

Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018.

Doba plnění: Ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Rozsah plnění: Knižní jízdní řád celosíťový 2018 – díl 1
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 430 listů (tzn. 860 stran) - novinový papír anebo papír s co nejmenší gramáží.
Počet listů 4+4 barva (A5, 60 gr): 32 listů (64 stran)
Počet listů 4+4 barva (A5, 120gr): 2 listů (tzn. 4 strany
Počet listů 4+4 barvy (skládané A4 na A5, tužší papír, 135 gr): 7 listů = 7 A4 oboustranně potištěné barevně, skládané na A5 (tzn. celkem 28 stran).
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 2000
Balení po 2 ks do fólie.


Knižní jízdní řád celosíťový 2018 – díl 2
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 100 listů (tzn. 200 stran) - novinový papír a nebo papír s co nejmenší gramáží.
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 1500
Balení po 10 ks do fólie.


Podrobné informace
Data budou dodána v PDF souborech po jednotlivých stranách, každá strana musí být upravena a přizpůsobena formátu A5 + číslování dle označení linek nahoře.
5 % stran může být vyměněno ještě během přípravy tisku.
DTP + další grafické práce (kompletace obálky) jsou součástí předmětu zakázky.
Termín výroby: díl 1 a 2 bude tisknut ve dvou odlišných termínech

Místo plnění: sídlo zadavatele.
Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum:do 26. 9. 2017 hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídky: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY JAZYKŮ

Společnost KORDIS JMK, a.s. poptává zajištění služeb výuky anglického jazyka dle níže uvedených parametrů:
  • Výuka ve třech skupinách - začínající, středně pokročilí, pokročilí.
  • Výuka českým lektorem.
  • Celkem pro každou skupinu 35 lekcí, každá lekce 1x týdně nebo dle dohody, délka lekce 90 minut bez přestávky. Předpokládaný začátek výuky - první říjnový týden.
  • Objednatel uhradí pouze odučené lekce.
  • Možnost dohody o přesunu lekce do jiného termínu.
  • Výuka bude probíhat v prostorách KORDIS JMK od 8:30 ve třech různých dnech týdne, dle potřeby se lze dohodnout i na jiných časech.
  • Skupina začínajících bude zaměřena na zvládnutí základních frází zejména pro komunikaci.
  • Skupina středně pokročilých bude zaměřena na procvičení znalostí a jazykových pravidel, základní konverzaci a ztrátu obav z komunikace.
  • Skupina pokročilých bude zaměřena na zopakování jazykových pravidel a konverzaci k samostatným tématům.
  • Před zahájením výuky bude provedeno otestování studentů, rozřazení do skupin a zpracování syllabů pro každou ze skupin.
Vaše nabídky s cenou bez DPH včetně kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku doplněné informací o odborných znalostech předpokládaného lektora či lektorů zasílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 20. 8. 2017.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 9. 12. 2017.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SOLEZ
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje