Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Kterou z oblastí na jižní Moravě máte nejraději?
Pálava a Mikulovsko
Podyjí a Znojemsko
Moravský kras
Brno a Brněnská přehrada
Vysočina a Tišnovsko
Slovácko a Kyjovsko
Bílé Karpaty a Veselsko
Drahany a Vyškovsko
Ivančicko, Rosicko a Krumlovsko
Celkem hlasovalo 2042 osob.

KORDIS JMK, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu - 28. 4. 2017, Brno, Nové sady 30

Představenstvo společnosti KORDIS JMK, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. 4. 2017 ve 10:00 hodin v sídle společnosti Brno, Nové sady 30, druhé poschodí, zasedací místnost.

Kompletní pozvánku s programem naleznete ke stažení zde.

Základní informace

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má 35 zaměstnanců. Společnost KORDIS JMK sídlí v budově firmy KOMFORT na ulici Nové sady 30.

V březnu 2002 založil Jihomoravský kraj společně se Statutárním městem Brnem organizaci KORDIS JMK, spol. s r. o. - koordinátora integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.
sidlo Pohled na sídlo společnosti
KORDIS JMK byl založen za účelem vykonávání dvou hlavních činností: koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje.
Společnost se zabývá těmito činnostmi:
 • je odpovědná za organizační zajištění dopravní obslužnosti území zapojeného do IDS (smlouvy, podklady pro licence)
 • plánuje a zajišťuje realizaci rozvoje IDS, řízení a realizaci finančních toků IDS,
 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek,
 • zavádí jednotný tarifní systém, jízdní doklady, odbavovací systémy, přepravní kontrolu, vytváří a zajišťuje jednotné přepravní podmínky,
 • vede trvalou informační a propagační kampaň,
 • zajišťuje smluvní dopravce, provádí jejich kontrolu,
 • spolupracuje na modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů, zajišťuje ochranu dat poskytnutých dopravci,
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna v plnění svých rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy.
V Jihomoravském kraji se jednalo především o tyto potřeby:
 • zabezpečit kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhu celého území kraje veřejnou hromadnou dopravou,
 • zajistit maximum přepravních potřeb cestujících,
 • zavést integrovaný dopravní systém na území kraje.
Ve městě Brně se jednalo o tyto potřeby:
 • snížit vysokou intenzitu individuální dopravy způsobenou m. j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města,
 • zkoordinovat veřejnou hromadnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s MHD,
 • zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.
Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30. 6. 2017.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
SOLEZ

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje