Žákovské jízdné pro občasné dojíždění

cudlik Studentům, kteří dojíždějí do škol nebo internátů méně často než 17 krát za měsíc, se předplatní jízdenky IDS JMK nevyplatí. Proto je pro ně zavedena speciální: univerzální žákovská jízdenka ve verzích zlevněná - pro deti do 15 let za 34 Kč a základní - pro studenty od 15 do 26 let za 70 Kč.

cudlik Univerzální žákovská jízdenka je založena na stejném principu, jako běžná univerzální jízdenka. Skládá se z dvaceti polí. Cestující si při své cestě podle návodu a tabulky, které jsou na její zadní straně, označí pouze tolik polí, kolik pro svou cestu potřebuje. Při další cestě z jízdenky využije další pole. Pokud mu nedostačují pole na jedné jízdence, může si zbývající pole označit na jízdence další.

cudlik Pozor! V tabulce na zadní straně jízdenky jsou pro zjištění potřebného počtu polí dva sloupečky. První sloupeček využijí ti, kteří na své cestě nepojednou současně přes obě zóny 100 a 101, druhý sloupeček využijí ti, kteří přes obě tyto zóny pojedou.

PLATNOST UNIVERZÁLNÍ ŽÁKOVSKÉ JÍZDENKY
cudlik S univerzální žákovskou jízdenku základní se přepravují žáci škol ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) držitelé platného žákovského průkazu. S univerzální žákovskou jízdenku zlevněnou se přepravují žáci škol ve věku do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) držitelé platného žákovského průkazu.
cudlik Jízdenka platí pro jízdu ze zastávky (zóny) místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky (zóny) místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
cudlik Jízdenka platí pouze v období školního / akademického roku ve dnech vyznačených školou na žákovském průkazu.
cudlik Platnost jízdenky je stanovena zónovou a časovou platností. Zónová a časová platnost se určí podle počtu platných tiskových polí dle převodní tabulky uvedené níže.
cudlik Jízdenku lze použít ve všech linkách IDS JMK včetně vlaků v souladu s Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK.
cudlik Jízdenka je platná pouze při současném předložení platného žákovského průkazu.
cudlik Univerzální žákovskou jízdenku s platností úsekové jízdenky lze během jedné jízdy využít pouze jedenkrát.

JAK JÍZDENKU OZNAČIT
cudlik Nejprve si spočítejte, kolika zónami na své cestě celkem pojedete včetně nástupní a výstupní zóny. Tento údaj zjistíte buď v jízdním řádu nebo na plánu sítě IDS JMK.
cudlik Podle tabulky zjistěte počet polí, které musíte na jízdence odpočítat od prvního nebo naposledy označeného pole ve směru shora dolů. Pokud nepojedete současně přes obě zóny 100 a 101, je potřebný počet polí uveden ve třetím sloupci tabulky ("Mimo Brno"). Pokud pojedete současně přes obě zóny 100 a 101, zjistíte počet polí podle čtvrtého sloupce tabulky ("Včetně Brna").
cudlik Za posledním polem, které jste napočítali, jízdenku ohněte a označte v označovači. Předcházející pole neoznačujte.
cudlik Jízdenku označte v označovači neprodleně po nástupu do vozidla. Při cestě vlakem ji označte již před nástupem na nástupišti. Při přestupování v rámci její platnosti ji dále neoznačujte.
cudlik Pro cestu lze použít i dvě jízdenky současně. Jedná se zejména o případ, kdy potřebujete cestovat na větší počet zón, než je zbývající počet volných polí na jízdence. Na první jízdence označte vždy 20. pole a na druhé jízdence poslední ze zbývajících potřebných polí. Časová a zónová platnost se určuje podle součtu platných polí na obou jízdenkách.
cudlik Použitá pole neodtrhujte, jízdenka tak ztrácí platnost.
cudlik Univerzální žákovskou jízdenku s platností úsekové jízdenky lze během jedné jízdy využít pouze jedenkrát.

PŘEVODNÍ TABULKA

Zónová
platnost
Platnost Mimo Brno*1
počet polí
Včetně Brna*2
počet polí
2 zóny*3 1 úsek 1 -
3 zóny*3 2 úseky 2 -
2 zóny*4 10 minut 2 3
2 zóny 60 minut 3 4
3 zóny 90 minut 4 5
4 zóny 90 minut 5 6
5 zón 120 minut 6 7
6 zón 120 minut 7 8
7 zón 150 minut 8 9
8 zón 150 minut 9 10
9 zón 180 minut 10 11
10 zón 180 minut 11 12
neomezeně 180 minut 12 13

Vysvětlivky:
*1 Cesta mimo zóny 100 a 101 s případnou kombinací s jednou z těchto zón.
*2 Cesta v obou zónách 100 a 101 s případnou kombinací s dalšími zónami.
*3 Platí pouze ve spoji a v úseku / úsecích, pro které byla označena. Neplatí v zónách 100, 101, 225, 235 a 740.
*4 Nepřestupní jízdenka, ve vlacích platí na vzdálenost dvou zastávek ležících ve stejné nebo sousedící zóně maximálně 30 minut od označení.

PŘÍKLADY POUŽITÍ JÍZDENKY
cudlik Cesta Bukovina - Vyškov
Celkem projedete čtyřmi zónami. Na jízdence proto musíte označit páté prázdné pole. Časová platnost takto označené jízdenky je podle tabulky 90 minut.
cudlik Cesta Bukovina - centrum Brna (zóna 100)
Rovněž projedete čtyřmi zónami, dvě z nich jsou ale zóny 100 a 101. Na jízdence proto musíte označit až šesté prázdné pole. Časová platnost takto označené jízdenky je také 90 minut.
cudlik Cesta Tišnov - Brno, Královo Pole (zóna 101)
Opět projedete čtyřmi zónami, v nichž ale nejsou obsaženy současně zóny 100 a 101. Na jízdence proto označíte pouze páté prázdné pole. Časová platnost jízdenky je 90 minut.


Zpět na žákovské jízdné